Sailan tallin järjestyssäännöt

 1. Sailan tallin tallialueella liikkuminen tapahtuu omalla vastuulla, noudathan tarvittavaa varovaisuutta.
 2. Talli on hevosen koti, tallissa tulee käyttäytyä rauhallisesti turhaa metelöintiä välttäen. Hevosten
  ruokailuaikoina on niille annettava ruokailurauha.
 3. Hevosia ei saa ruokkia tai antaa makupaloja ilman henkilökunnan tai omistajan lupaa.
 4. Hevosten karsinoihin tai ulkotarhoihin meno ilman lupaa on kielletty.
 5. Tupakointi talli- ja ratsastusalueilla on sallittua vain täysi-ikäisille ja sille varatussa paikassa
 6. Tallilla ja ratsastusalueilla oleskelu päihteiden vaikutuksen alaisena on kielletty.
 7. Omien lemmikkien tuontia tallialueelle tulisi välttää. Jos niitä kuitenkin tuodaan, on ne pidettävä
  kytkettyinä ja huolehdittava siitä, etteivät ne häiritse toimintaa.
 8. Ratsastuskypärä on ratsastettaessa päässä asianmukaisesti kiinnitettynä.
 9. Ajoneuvot ja muut kulkuneuvot (polkupyörät jne.), pysäköidään niille varatuille paikoille.
 10. Lapset ovat huoltajiensa vastuulla tallialueella. Turvallisuussyistä pieniä lapsia ei saa jättää ilman
  valvontaa ja heitä tulee opastaa tallilla käyttäytymisestä.
 11. Hevosen jätökset on korjattava ratsastusalueilta ratsastuksen jälkeen niille varattuihin paikkoihin.
  Siivoathan omat jälkesi sisä- tai ulkotiloissa ja palauta välineet tai kalusto paikoilleen käytön jälkeen.
 12. Opetustunnin aikana ratsastajille ohjeita antaa ainoastaan kyseisen tunnin opettaja.
 13. Henkilökunnan antamia ohjeita on noudatettava.
 14. Viimeisenä poistuva huolehtii siitä, että ovet ovat suljettuina ja tarpeettomat valot sammutettuina.
 15. Epäkohdista on ilmoitettava henkilökunnalle, jonka velvollisuutena on saattaa asia viipymättä oikean
  tahon tietoon.

Järjestyssääntöjen tavoitteena on kaikkien tallilla olevien ihmisten ja hevosten yhteisen turvallisuuden
ylläpitäminen ja ikävien tilanteiden ennaltaehkäisy.


Sailan tallilla toivotaan harrastettavan hevosia suvaitsevaisessa, avuliaassa ja ystävällisessä ilmapiirissä.